” SŁOWA UCZĄ PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ „


W dniu 14 października, w naszej parafii uczciliśmy drugą rocznicę nadania Niepublicznej Szkole w Łękawce imienia bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył JE Ks. Biskup Stanisław Salaterski, który wraz z Ks. Proboszczem Czesławem Bachulą a także z lokalną społecznością, pomimo niełatwego czasu pandemii, wspólnie zgromadzili się wokół Stołu Pańskiego. Szczególnego charakteru nadała całej uroczystości oprawa muzyczna oraz śpiew chóru, prowadzonego przez Panią Krystynę Olszówkę-Łępe. Ksiądz Biskup w czasie kazania, przybliżył nam postać bł. ks. Jerzego Popiełuszko właśnie przykładami, które pociągają nas na drogę ku świętości, bo przecież każdy z nas może zostać świętym. Uroczystość ta, zbiegła się z obchodami Dnia Nauczyciela, dlatego Ks. Biskup zwrócił się do nauczycieli, podkreślając ich ważną rolę w wychowaniu. Zarówno nauczyciele, wychowawcy a także rodzice, budując swój autorytet, niezbędny do osiągnięcia sukcesów wychowawczych, powinni w każdym dniu pamiętać o rzymskiej zasadzie: ” Verba docent, exempla trahunt” – czyli słowa uczą, przykłady pociągają. To, że jesteście dzisiaj, w tym kościele, napawa wielką radością, ponieważ świadczy o tym, iż dajecie dobry przykład, przekazujecie wartości, których uczył i jakimi kierował się w swoim życiu bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, a które sam otrzymał w domu rodzinnym, szczególnie od swojej mamy Marianny.