PODZIĘKOWANIE ZA ZEBRANE PLONY.


W naszej parafii 15 sierpnia 2020 w dniu Święta Najświętszej Marii Panny, znanego jako Święto Matki Boskiej Zielnej, a jednocześnie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawce „Kalina” zorganizowały tradycyjne dożynki. Gratulujemy nie tylko pomysłu, ale z podziwem patrzyliśmy na pięknie uwity wieniec, banderię krakowiaków, a także tradycyjne krakowskie stroje. W czasie Mszy św. parafianie dziękowali Panu Bogu za uchronienie od klęsk oraz za szczęśliwie zebrane plony. Mamy nadzieję, że ten piękny zwyczaj na stałe zagości w naszej parafii.