ORSZAK TRZECH KRÓLI


6 stycznia 2020 r. naszej parafii odbył się orszak Trzech Króli zorganizowany przez Sołtysa wsi Łękawka, Radą Sołecką, OSP przy współpracy z Ks. Proboszczem, Szkołą i Kołem Gospodyń. Orszak wyruszył spod Szkoły w Łękawce do Kościoła, aby oddać pokłon Narodzonemu Jezusowi. Parafianie licznie i z radością wzięli udział w Orszaku.