ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ALLELUJA ALLELUJA !

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego

Jezusa Chrystusa życzę, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.

Radosnego Alleluja życzy

Ks. mgr Czesław Bachula – proboszcz