NIEDZIELA PALMOWA


Niedziela palmowa to święto w kalendarzu chrześcijańskim, które wypada zawsze na 7 dni przed Wielkanocą. Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, kończąc tym samym czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.

Niedziela palmowa to święto, które ma przygotować duchowo chrześcijan do Wielkanocy, okresu wyciszenia, skupienia i przeżywania męki Chrystusa

Niedziela palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia przychodzi się do kościoła z palemką, która jest symbolem odradzającego się życia.

Wierzono, że palma poświęcona w Niedzielę Palmową chroni przed nieszczęściami i dlatego przechowywano ją przez cały rok.