WIZYTACJA KANONICZNA


14 stycznia 2018 roku, odbyła się w naszej parafii pierwsza wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp Ordynariusz Andrzej Jeż. Cała parafia zaangażowała się w uroczystość, pragnąc wyrazić wdzięczność za jej utworzenie. ” Jesteśmy małą cząstką Kościoła, ale to właśnie tu jest nasze centrum świata i tu, w tym miejscu spotykamy się w ważnych dla naszego życia momentach, od chrztu naszych dzieci poprzez Sakrament Bierzmowania, który w tym roku był w naszym kościele, aż do ostatniego pożegnania naszych bliskich”. To podkreślał w swoich przemówieniach Ks. Biskup Ordynariusz oraz potwierdzał to czynnie w mszach św. odprawionych za parafię, w odwiedzinach : Szkoły, rodziny wielodzietnej, chorych i modlitwie różańcowej na naszym cmentarzu. Wierni naszej parafii przeżyli tą wizytację bardzo głęboko i byli zbudowani wiarą oraz gorliwością Ks. Biskupa Andrzeja Jeża.