PIELGRZYMKA LSO I DSM


6 lipca dziewczęta z DSM oraz chłopcy z LSO wspólnie z ks. proboszczem Czesławem wyruszyli  do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Zobaczyliśmy dom rodzinny Karoliny w Wał Rudzie, grusze pod którą nauczała religii dzieci a także szlak męczeństwa na którym zakończyło się Jej młode życie. Następnie pojechaliśmy do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych. Młodzi pielgrzymi po smacznym obiedzie mogli zobaczyć Izbę Pamięci Jana Pawła II, piękne ogrody, skorzystać z basenu, placu zabaw, boiska sportowego, grilla a na zakończenie podziwiać krajobraz w czasie przejażdżki bryczką. Przygotowaliśmy również niespodziankę dla jednej z dziewcząt, która obchodziła urodziny w czasie wyjazdu. Dziękujemy ks. Czesławowi za wspaniały prezent w postaci pielgrzymki, wszyscy wrócili zadowoleni z uśmiechami na ustach.