ADWENT 2016


Okres Adwentu jest czasem oczekiwania, nawrócenia i nadziei. Dzieli się na dwie części: pierwsza o charakterze eschatologicznym (do 16 grudnia) i druga przygotowująca bardziej do świąt Bożego Narodzenia (od 17 do 24 grudnia).

Tradycją Adwentu są roraty czyli msza św.  o Najświętszej Maryi Pannie. Charakterystycznym elementem rorat jest zapalenie świecy, zwanej roratką. Umieszczona jest ona w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Współcześnie, z uwagi na dzieci i młodzież roraty odprawiane są wieczorem – również w naszej parafii. Dzieci przychodzą na nabożeństwo z lampionami, biorą udział w losowaniu małego Jezuska, którego zabierają do domów. W jeszcze głębszym przeżywaniu rorat pomagają nam w tym roku materiały poświęcone setnej rocznicy objawień Fatimskich. Dzieci utożsamiają się z trojgiem małych pastuszków, którym objawiła się Matka Boża przez co pogłębiają swoją wiarę a jako nagrodę dostają grę „Fatimskie znaki” do której w każdym dniu rorat dostają żetony.

13

 

 

 

 

 

 

1