WIELKI PIĄTEK


W tym dniu, w którym ” Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31