ALLELUJA, ALLELUJA ! WESOŁY NAM DZIŚ DZIEŃ NASTAŁ, CHRYSTUS BOWIEM ZMARTWYCHWSTAŁ.   Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem – składam dla  Wszystkich moich parafian, znajomych i przyjaciół  serdeczne życzenia. Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, […]

ŻYCZENIA


Drodzy Parafianie! Biskup Tarnowski opublikował notę do dekretu z dnia 24 marca 2020r., która zmodyfikowała niektóre z wcześniejszych zaleceń. Tym samym informuję, że w naszej parafii: 1. We mszy św. mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły Mszę św. ( w sumie maksymalnie 5 osób ). 2. W konfesjonale jestem do dyspozycji […]

AKTUALNE INFORMACJE DLA PARAFIAN


W kościele parafialnym w Tarnowcu 3 marca bp Stanisław Salaterski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii, jak również z Tarnowca, Poręby Radlnej, Zawady i Świebodzina. Biskup w nawiązaniu do Ewangelii, przypominającej nam o modlitwie, której Pan Jezus nauczał swoich uczniów, a więc także i nas,   zauważył, że już zawsze […]

BIERZMOWANIE 2020.6 stycznia 2020 r. naszej parafii odbył się orszak Trzech Króli zorganizowany przez Sołtysa wsi Łękawka, Radą Sołecką, OSP przy współpracy z Ks. Proboszczem, Szkołą i Kołem Gospodyń. Orszak wyruszył spod Szkoły w Łękawce do Kościoła, aby oddać pokłon Narodzonemu Jezusowi. Parafianie licznie i z radością wzięli udział w Orszaku.

ORSZAK TRZECH KRÓLI


25 sierpnia w naszej parafii odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystą sumę odprawił Infułat ks. dr  Adam Kokoszka. Po mszy św. odbyła się uroczysta procesja w której udział wzięli nie tylko parafianie ale także zaproszeni goście oraz księża z sąsiednich parafii. Odpust w Łękawce zgromadził licznych […]

ODPUST 2019


Dziękując Matce Bożej za wyproszone łaski dla parafii, w święto Wniebowzięcia zostały zorganizowane Dożynki ku Jej czci.Rozpoczęły się uroczystym przejazdem przez wioskę do kościoła. W czasie uroczystej Mszy Świętej, został poświęcony chleb oraz wieniec żniwny przy akompaniamencie lokalnej kapeli. Po uroczystości  sołtys wsi Łękawka, poczęstował Wszystkich chlebem a Panie z […]

DOŻYNKI WIEJSKIE 2019Z racji zbliżających się Świąt pragnę złożyć płynące z głębi serca najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus umacnia potrzebnymi darami. Niech nadzieja i radość, które wypływają z tajemnicy paschalnej opromieniają każdy dzień życia. Bóg, który umacnia miłość niech wspomaga we wszelkich zadaniach. Z głębi serca życzę również zdrowia, sił oraz […]

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


Wśród procesji Eucharystycznych szczególne znaczenie pastoralne w życiu parafii ma procesja, która odbywa się co roku w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. Tradycyjnie przygotowuje się cztery ołtarze, przy których odbywają się tzw. stacje. Biorąc udział w procesji lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożność wobec Najświętszego Sakramentu.

BOŻE CIAŁO


Dekretem z dnia 7 maja 2018 roku Jego Ekscelencja Bp Andrzej Jeż erygował w Naszej Parafii Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. POAK liczy 30  członków a prezesem została Pani Ewa Frysztak. 18 maja gościliśmy w Naszej Parafii ks. dr Jana Bartoszka- Asystenta Diecezjalnego AK, który wygłosił słowo Boże dla wiernych, […]

AKCJA KATOLICKATriduum Paschalne rozpoczyna wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku, ktόra mόwi o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Eucharystii, jako znaku Bożej miłości. Zarόwno czytania jak i obrzędy tego dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa, ktόry przepasuje się prześcieradłem i myje uczniom nogi, każąc im w tym naśladować siebie. W relacji trzech Ewangelistόw (Mateusza, Marka i […]

TRIDUUM PASCHALNE


ALLELUJA ALLELUJA ! Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa życzę, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. Radosnego Alleluja życzy Ks. mgr Czesław Bachula – proboszcz

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


Niedziela palmowa to święto w kalendarzu chrześcijańskim, które wypada zawsze na 7 dni przed Wielkanocą. Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, kończąc tym samym czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Niedziela palmowa to święto, które ma przygotować duchowo chrześcijan do Wielkanocy, okresu wyciszenia, skupienia i przeżywania męki Chrystusa Niedziela palmowa została ustanowiona na […]

NIEDZIELA PALMOWA